Συντήρηση Α/C

Αλλαγή ψυκτικού υγρού(φρέον), αλλαγή λαδιού κομπρεσέρ Α/C, φίλτρο καμπίνας από 30€

Για αυτοκίνητα χωρητικότητας φρέον έως 600γρ. 30€

Για αυτοκίνητα χωρητικότητας φρέον 600γρ. έως 900γρ. 40€.

Για αυτοκίνητα χωρητικότητας φρέον 900γρ. και άνω 50€