Αλλαγή Μπουζί

Ή αλλαγή των μπουζί διαφέρει ανάλογα με τον τύπο τους. Χωρίζεται στα τυπικά μπουζί που είναι από νικέλιο με περίοδο αλλαγής 15000 km έως 30000 km ,τα μπουζί από πλατίνα που έχουν σαν περίοδο αλλαγής από 30000km έως 60000km κ τα μπουζί ιριδίου που έχουν περίοδο αλλαγής από 60000 km έως 80000 km.

Αλλαγή Μπουζί

Ο χρόνος αντικατάστασης διαφέρει από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο ανάλογα με το καύσιμο που καίει, βενζίνη, υγραέριο η' φυσικό αέριο κ τον τύπο μπουζί που χρησιμοποιεί ο κάθε κινητήρας.