Ηλεκτρονικός Έλεγχος Εγκεφάλου

Με την χρήση του διαγνωστικού μηχανήματος επιθεωρούσε την κατάσταση του εγκεφάλου όλων των συστημάτων που συνδέονται με αυτόν (ABS, Airbag, Body Computer).

Ηλεκτρονικός Έλεγχος Εγκεφάλου Ρυθμίζοντας τα περιφερειακά εξαρτήματα του κινητήρα επιτυγχάνουν την ομαλή λειτουργία ρελαντί, την μέτρηση διαφόρων αισθητήρων και την επαναφορά παραμέτρων σε αρχική λειτουργία.