Διεκπεραιώσεις ΚΤΕΟ

Στο συνεργείο μας κάνουμε τον προέλεγχο ΚΤΕΟ για την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν προβλήματος που μπορεί να μας δημιουργηθεί κατά τον έλεγχο του ΚΤΕΟ.

Διεκπεραιώσεις ΚΤΕΟ

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αναλαμβάνουμε να περάσουμε από έλεγχο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου σας με το συνεργαζόμενο ΚΤΕΟ (Ecocheck)