Αλλαγή Εξάτμισης - Καταλύτη

Το σύστημα εξάτμισης του αυτοκίνητου έχει την υποχρέωση να βγάλει στο περιβάλλον το αποτέλεσμα της καύσης του κινητήρα. Ανάλογα με την κατάσταση του κινητήρα και την ποιότητα του καυσίμου που χρησιμοποιούμε έχουμε την καταπόνηση της εξάτμισης και του καταλύτη.

Αλλαγή Εξάτμισης - Καταλύτη

Το αποτέλεσμα της καύσης δημιουργεί διάβρωση (σάπισμα) στην εξάτμιση και κακή λειτουργία του καταλύτη.

Το συνεργείο μας χρησιμοποιεί όλους τους επώνυμους οίκους κατασκευής εξατμίσεων και καταλυτών.